Mikael Fornander föreslås som ny kommundirektör för Aneby kommun

Porträtt av man med glasögon, i en foajé, mot orange bakgrund.

Mikael Fornander föreslås som ny kommundirektör.

Under hösten påbörjades en rekryteringsprocess i syfte att anställa en ny kommundirektör efter Charlotte Johansson, som går i pension den sista februari 2022. Rekryteringen har pågått fram till nu och förslaget är att Mikael Fornander blir Aneby kommuns nya kommundirektör om kommunstyrelsen säger ja till förslaget den 7 mars.

Efter en utdragen och grundlig rekryteringsprocess finns nu en kandidat som föreslås bli Aneby kommuns nästa kommundirektör och det är Mikael Fornander. Kommunstyrelsens presidium, Beata Allen (C), Caroline von Wachenfeldt (M) och Arijana Jazic (S), har ansvarat för rekryteringen och de är alla mycket nöjda med att presentera Mikael som kandidat.

– Mikael är en erfaren chef och ledare och vi känner honom redan i rollen som både enhetschef och avdelningschef hos oss i Aneby kommun. Han har ett helhetsperspektiv och mycket goda kunskaper om kommunens verksamheter. Med Mikaels erfarenheter och drivkrafter, inte minst vad gäller samverkan och förändringsarbete, kommer han att bidra till mycket gott för Aneby kommun. Jag ser verkligen fram emot att få arbeta tillsammans med honom, säger Beata Allen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars beslutas det om Mikael Fornander blir vår nya kommundirektör.

Mikael Fornander fyller inom kort 53 år och bor i Aneby sedan 1999. Mikael är utbildad socionom och har mångårig erfarenhet som chef och ledare i politiskt styrda organisationer. Mikael har tidigare arbetat som sektionschef i Jönköpings kommun i fem år. Han har dessutom arbetat som både socialsekreterare och gruppledare i Nässjö kommun samt som föreståndare och enhetschef för barnhemmet Oasen. 2016 påbörjade Mikael sin tjänst som enhetschef i Aneby kommun, efter ett år klev han in i rollen som socialchef, en tjänst som han nu har haft i snart fem år. I rollen som socialchef ingår en rad länsuppdrag som till exempel sammankallande för socialcheferna på Höglandet och ordförande för styrgruppen Barnahus.

– I rollen som kommundirektör har man att hantera såväl det interna arbetet, som det externa. I en den lilla kommunen ställs stora krav på prestigelöshet och flexibilitet, uppdraget kräver både strategisk och operativt arbete. Detta är något som jag är övertygad om att Mikael kommer att klara av på ett föredömligt sätt. Mikael är väl förankrad i kommunens föreningsliv och näringsliv vilket också är en styrka. Det känns både tryggt och roligt att vi kan föreslå Mikael som ny kommundirektör. Han har i rekryteringsprocessens visat sig stark i flera avseenden, säger Beata Allen.

Som kommundirektör blir Mikael den högste tjänstepersonen i kom­munens organisation. Det inne­bär att han är utsedd av kommun­styrelsen och har ansvar för att planera, leda och samordna all kommunal verksamhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2022