Bostäder sökes till människor på flykt

Har din förening, organisation eller företag möjlighet att hjälpa till?

Just nu genomför Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna en inventering av vilka möjligheter som finns att erbjuda boende för människor på flykt. Tidigare har en inventering skett inom kommunerna. Denna gång sker kartläggningen hos privata företagare, föreningar och frivillorganisationer. Exempel på lokaler och anläggningar som efterfrågas är lägenheter, vandrarhem, campingplatser, idrottshallar och lagerlokaler. I nuläget är inte privatbostäder aktuella.

Du som kan erbjuda en möjlig tillfällig bostad anmäler detta via länken här under

I samband med inventeringen får du uppge information om exempelvis möjligt tillträdesdatum, antal boendeplatser, möjlighet till självhushållning med mera. Anmälan innebär inget bindande eller åtagande om att erbjuda boende i det här skedet. Migrationsverket kommer ta kontakt om det blir aktuellt att använda boendeplatserna.

I nuläget är inte alla förutsättningar om vad som kommer att gälla för dig som upplåter lokaler helt klara. Migrationsverket kommer inom kort att informera om ersättningar och regler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2022