Vindkraftsetablering i Lönhult

Aneby kommun har under senaste tiden fått in många frågor och synpunkter kring vindkraftsetablering i Lönhult.

Ärendet om tillstånd för vindkraftsparken var uppe i Mark- och miljööverdomstolen den 26 april 2022. Mark- och miljööverdomstolen beslutade att tillåta vindkraftsetablering i Lönhult.

Mark- och miljööverdomstolens dom kan enligt 5 kap 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Domen kan alltså inte överprövas och inte överklagas av kommunen eller av någon annan part.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 maj 2022