Pollineringspark vid stationen i Aneby

Gräsmatta och grus med runda betongrör, ska bli en pollineringspark.

Nu har det hänt en del på marken väster om stationen.

Båda sidorna om gångbanan är tänkt som inspiration och test för att visa hur man kan hjälpa våra olika bin och humlor. På ena sidan kommer det finnas blommor de gillar och på den andra olika ställen där de kan bo. I cementringarna kommer olika trädgårdsväxter att planteras, och i sandhögarna på andra sidan gångbanan håller bin på att flytta in.

Under mitten av maj såddes olika ängsfröer på den yta där gräsmattan skrapats bort, och några ängsväxter planterades. Projektet är ett samarbete mellan tekniska enhetens parkavdelning och samhällsbyggnadsavdelningens miljöenhet. Skyltar och mer information om projektet kommer att sättas upp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2022