Välkommen på tillgänglighetsvandring i Aneby

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning bjuder in till en tillgänglighetsvandring.

Vårt uppdrag är att väcka frågor kring tillgängligheten i Aneby kommun för människor med olika funktionshinder.
Välkomna alla ni som representerar en förening som driver funktionshinderfrågor. Vi behöver vara representanter från olika delar för att göra vandringen till en övergripande tillgänglighetsvandring, där vi kan få med flera perspektiv och tankar.

Välkommen den 2 september klockan 13.00. Start kommunhuset i Aneby.

Anmäl ert intresse av att vara med på vandringen till: info@aneby.se
Frågor om vandringen: Kontakta Anna Ekström, ordförande i Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning. Kontakt: anna.ekstrom@aneby.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 augusti 2022