Uppgradering av www.aneby.se

www.aneby.se uppgraderas klockan 14.00-15.00. Detta innebär att du inte kommer komma åt webbplatsen under denna tid.

Webbpubliceringsverktyget ska uppgraderas av Höglandets IT på hela höglandet. Under denna timma kommer man inte komma åt några webbplatser så som kommunwebbar, intranät och extranät. En sida om att underhåll pågår kommer att visas när man försöker komma åt berörda webbplatser.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022