När energipriserna går upp vill fler börja elda

Kommer du att elda mer i vinter eller funderar du på att börja använda en gammal eldstad som inte har varit i drift på ett tag?

Du som normalt har sotning var tredje år och brandskyddskontroll var sjätte år och inser att du eldar eller har eldat mer än ”myseldning” bör kontakta din sotare och rådgöra om din eldstad behöver sotas och brandskyddskontrollernas oftare och om fristen ska ändras. Risken för soteld ökar om eldstaden inte sotas i tid, eldas på fel sätt eller med fel bränsle.

Avställd eldstad

Det finns över 4100 eldstäder som är i bruk i Aneby kommun idag. Det finns fler som är registrerade men som inte längre används, det vill säga, de är avställda och har nyttjandeförbud. De eldstäder som är avställda behöver, innan de tas i bruk igen, besiktigas och godkännas. Innan den får tas i bruk måste den kontrolleras och bli godkänd av kommunens upphandlade sotare.

Är det farligt att elda för mycket?

Varje eldstad har en viss kapacitet för hur mycket den tål. Finns det en instruktion till eldstaden står det i den hur mycket du får elda per timme. Tre kilo ved brukar vara max för de vanligaste eldstäderna, exempelvis kaminer och insatser. En vanlig eldstad med tillhörande rökkanal är inte gjord för att klara mer än så och om du eldar med mer ved än vad den tål så kommer temperaturen i skorstenen att öka drastiskt. Det kan leda till överhettning som i sin tur kan leda till att det börjar brinna. Bara att du ökar med 1 kilo ved innebär att du snabbt passerar temperaturgränsen för vad eldstaden klarar.

Goda råd för att elda säkert

  • Vid användning av ved, använd torr ved i lämplig storlek. Ved som inte har torkat ökar risken för skorstensbrand då beläggning av sot och tjära ökar.
  • Elda endast med bränsle som anordningen är avsedd för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå av rent trä som inte är förorenat.
  • Elda med god lufttillförsel och tillräckligt drag i skorstenen.
  • Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
  • Håll rent i pannrummet. Skräp innebär en stor brandrisk. Bränsle ska förvaras på säkert avstånd från eldstaden.
  • Om du tror att du kommer elda mer i vinter så ta kontakt med din sotare för eventuell extrasotning.

Efter eldning ska askan förvaras i ett plåtkärl med tätt lock som sedan förvaras på obrännbart underlag. Rester av glöd kan finnas kvar i askan i flera dygn efteråt.

Aldrig

  • Impregnerat virke
  • Målat virke
  • Blött/fuktigt virke

Allt virke som används inom andra områden är för det mest behandlat eller målat och högst olämpliga att elda upp. Det kan ge högre värme, ge ifrån sig giftiga utsläpp och skapa beläggningar på eldstad och skorsten och risken för skorstensbrand ökar också.

Och du!

Se till att du har fungerande brandvarnare och brandsläckningsutrustning om något skulle hända.

Mer information

Via länkarna här under kan du läsa mer om eldning och hur du ska hantera detta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2022