Aneby kommun vidtar energisparande åtgärder

Bild

Bild på kraftnät med himmel i bakgrunden

Aneby kommun har, precis som övriga kommuner, regioner och statliga myndigheter i landet, fått i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder för att undvika störningar eller avbrott i elnätet.

I arbetet är målsättningen att följa de nationella krav som kommuner, regioner och statliga myndigheter har om att spara el motsvarande fem till tio procent. Tekniska enheten i Aneby kommun kartlägger tillsammans med kommunens andra verksamheter möjligheter till energibesparingar. Prioriteringar mellan framtagna åtgärder beslutas av kommunens ledningsgrupp, vissa beslut kan komma att bli politiska.

Aneby kommun förbrukar 3 miljoner kilowattimmar varje år. Kommunen arbetar kontinuerligt med energieffektivisering, nu kommer detta arbete att intensifieras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2022