Ny taxa för laddstolpar i Aneby kommun

Bild

Genrebild på en laddplats för elfordon.

I Aneby kommun finns sedan 2017 fyra stycken offentliga laddstolpar för laddning av elbilar. Varje stolpe kan ladda två bilar samtidigt. Den 9 december förändrades taxan för laddstolparna.

Stolparna finns vid Träningsverket på Furulid, utanför kommunhuset och gula villan. Det finns även laddstolpar på Fredstorget och vid resecentrum, väster om järnvägen. Laddstolparna finansierades med bidrag genom det så kallade ”Klimatklivet”.

Från och med 9 december infördes en ny taxa på laddstolparna där avsikten är att kommunens kostnader för drift och underhåll ska bekostas. Taxan är just nu är 4,50 kronor per kilowattimme men kommer att ändras vid årsskiftet då kommunen har ett nytt elavtal som då träder i kraft.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2022