Avtackning i samband med vintersupén

Anställda som avgått med ålderspension eller som arbetat 25 år i Aneby kommun under kalenderåret 2022 har uppmärksammats i samband med en vintersupé. Vid tillfället tackades även kommunfullmäktiges avgående ledamöter av.

Pensionsavgångar: Jonas Lövgren (Barn- och utbildningsavdelningen), Ingvor Josefsson (Barn- och utbildningsavdelningen), Inger Samuelsson (Sociala avdelningen), Barbro Ferm (Barn- och utbildningsavdelningen), Ann-Charlotte Holmström (Kommunserviceavdelningen), Carina Asp (Sociala avdelningen), Benita Andersson (Barn- och utbildningsavdelningen, Christina Hultman (Sociala avdelningen)

Avgående ledamöter i kommunfullmäktige: Birgith Andersson (M), Margareta Wier (KD), Berndt Dahnsson (KD), Jan-Olov Adolfsson (MP), Lars-Inge Hansson (C).

25-årsjubilarerna: Annica Friman (Sociala avdelningen), Tommy Franzén (Samhällsbyggnadsavdelningen).

Avgående ledamöter i kommunfullmäktige


Peter Eliasson (SD)Jan-Olov Adolfsson (MP)


Bernt Dahnsson (KD)


Helen Karlsson (V)


Carina Linderfalk (C)


Karl-Gustaf Fransson (C)


Margareta Wier (KD)


Lars-Inge Hansson (C)


Roger Ljungkvist (S)


Birgith Andersson (M)


Rickard Svärd (M)Pensionsavgångar


Benita Andersson

Barn- och utbildningsavdelningen

Berndt Wilnerzon

ESF-projekt Snickeriet

Lena Svensson

Sociala avdelningen

Kerstin Johansson

Barn- och utbildningsavdelningen

Birgitta Johansson

Sociala avdelningen

Carina Asp

Sociala avdelningen

Ann-Charlotte Holmström

Kommunserviceavdelningen

Barbro Ferm

Barn- och utbildningsavdelningen

Inger Samuelsson

Sociala avdelningen

Ingvor Josefsson

Barn- och utbildningsavdelningen

Birgitta Larsson

Sociala avdelningen

Charlotte Johansson

Kommunledning

Anna Hjalmarsson

Sociala avdelningen

Christina Hultman

Sociala avdelningen

Jonas Lövgren

Barn- och utbildningsavdelningen

Arbetat 25 år i Aneby kommun


Annica Friman

Sociala avdelningen

Tommy Franzén

Samhällsbyggnadsavdelningen

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2023