Sanna och Judith arbetar för en digitaliserad förskola

Sanna Pålsson och Judith Frick, IKT-pedagoger i Aneby kommun.

Sanna Pålsson och Judith Frick, IKT pedagoger i Aneby kommun, startar upp satsningen “digilådan” som ska göra det enklare för förskolor i kommunen att arbeta med digitaliseringen. Förhoppningen är att satsningen ska öka nyfikenheten för det digitala arbetssättet, i en tid då teknik och digitalisering blir allt viktigare i den pedagogiska miljön.

Som IKT pedagoger arbetar Sanna Pålsson och Judith Frick som specialiserade lärare inom informationsteknik. De senaste åren har de exempelvis åkt runt till förskolor i Aneby kommun och utbildat lärare i digitala arbetssätt.

- Vi kan inte bara stå still, förskolorna måste följa med i den digitala utvecklingen som sker i samhället och då vill vi hjälpa våra kollegor som arbetar på förskolorna i Aneby kommun. Vi har tidigare exempelvis utbildat lärare i olika pedagogiska applikationer och nu har vi startat upp projektet digilådan, säger Judith Frick.

Digilådan kallas det. 13 olika lådor fyllda med utrustning och verktyg som pedagoger på förskolorna i Aneby kan använda för att digitalisera sin undervisning.

Här ligger en av digilådorna uppdukat på ett bord. Varje låda innehåller ett digitalt verktyg och några undervisningstips. Pedagoger på Aneby kommuns förskolor kan boka lådorna mellan 2-4 veckor för att testa utrustningen och därefter beställa den till respektive förskola om man känner att den passar ens verksamhet.

I varje digilåda finns det även en manual på hur man använder utrustningen. Detta för att det ska bli så enkelt som möjligt att använda för pedagogerna.

- Eftersom vi har 13 lådor kan pedagogerna testa och lära känna utrustningen innan de bestämmer om de vill beställa hem den till sin förskola, därför är satsningen även bra både ur ett ekonomiskt perspektiv och ett miljöperspektiv, säger Judith Frick.

I en av digilådorna finns en greenscreen, ett tygstycke med illgrön färg. Med hjälp av en den illgröna färgen kan fotografier manipuleras. En bild kan tas och därefter kan exempelvis bakgrunden bytas ut eller olika föremål sättas in i bilden. Eftersom bilden kan manipuleras kan pedagogerna prata om källkritik.

- I en av digilådorna finns ett grönt tygstycke, genom den har jag visat mina elever att jag kan ta en bild och sedan förändra bilden, exempelvis byta bakgrund. Då börjar eleverna ifrågasätta bilden, de ser att jag kan förändra och manipulera den. Det är ett sätt att arbeta med källkritik vilket är väldigt centralt i skolans värld, säger Sanna Pålsson.

Genom att ta en bild med surfplattan på en greenscreen kan bakgrunden manipuleras och ändras. På denna bild har bakgrunden av musen ändrats, därav kan en diskussion om källkritik väckas.

Under en utbildningsdag samlade Sanna Pålsson och Judith Frick pedagogerna på förskolorna i Aneby kommun för att visa hur man kan använda de 13 digilådorna. De dukade upp varje låda och lät alla pedagoger gå runt och testa dem för att visa hur man använder lådorna.

- Alla fick gå runt och testa digilådorna. Vi hjälpte till på traven och visade man använder lådorna. Det var kul att se glimten i ögat som uppstod hos våra kollegor, när de förstod syftet och innebörden av lådorna. Jag kände verkligen en bra känsla från dem. Nu är flera av lådorna uppbokade, säger Sanna Pålsson.

Judith Frick tillägger hur viktigt det är att dagens barn växer upp med digitala inslag även i skolans värld. Hon vill att det digitala arbetssättet blir en naturlig del i skolans vardag.

- I läroplanen står det att vi ska ge eleverna en adekvat digital kompetens. Därför vill vi hjälpa våra kollegor som jobbar inom förskolan och skolan att tillsammans med barnen kunna se digitaliseringen som en viktig del i vardagen. Förhoppningsvis kan pedagogerna hitta nya undervisningssätt genom utrustningen, säger Judith Frick.

På längre sikt vill IKT pedagogen öka antalet lådor, eftersom tekniken fortsätter att utvecklas.

- Det finns massor av fler verktyg vi kan arbeta med, så längre fram vill vi öka antalet lådor. Förhoppningen är även att lådorna ska kunna användas i de högre årskurserna inom skolan, avslutar de båda IKT-pedagogerna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2023