Välkommen på informations- och dialogträff!

Bild

En person som går på en grusgång med en rullator

Aneby kommun bedriver ett förbättringsarbete i projektform för äldre boendes i kommunen. Projekten påbörjades med att samla in information om vad äldre kommuninvånare efterfrågar i sin vardag.

Utifrån de samtalen har det uppmärksammats att det finns äldre kommuninvånare som är i behov av ett sammanhang att kunna delta i. Det har också uppmärksammats att det finns äldre kommuninvånare som har behov av socialt stöd i vardagen eller att ha någon med sig när de exempelvis ska på planerade sjukvårdsbesök.

Vi vet även att det i kommunen finns ett stort engagemang och positiva drivkrafter i såväl enskilda individer som i organisationer. Utifrån detta har vi till mål att skapa kontaktvägar mellan de som behöver hjälp och de som vill hjälpa andra.

Nu bjuds därför just du som vill göra en frivilliginsats till de äldre i Aneby kommun in till en informations- och dialogträff. Förhoppningen är att vi gemensamt ska skapa ett bra samarbete framöver!

  • Vem? Enskilda personer och föreningar som vill göra en insats för Aneby kommuns äldre.
  • När? Måndagen den 27/2 kl. 14:00. Vi tänker att mötet är slut senast kl. 16:00.
  • Var? Svartågården, Järnvägsgatan 40, 578 33 Aneby.
  • Hur? Kort information, dialog och fika.

Anmälan görs till Pernilla Sjö via e-post eller telefon senast fredagen den 24 februari.

Pernilla Sjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2023