Enkätundersökning om äldreomsorgen i Aneby är igång

Bild

En person som fyller i en enkät

Socialstyrelsen har startat årets enkätundersökning om äldreomsorgen. Enkäterna kommer att skickas ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden för äldre. Syftet är att undersöka vad de äldre tycker om äldreomsorgen och hur den kan förbättras.

Enkäterna skickas ut per post och det kan ta två veckor innan alla enkäter når mottagarna, det är frivilligt att delta i undersökningen men den är av stort värde för verksamheterna om så många som möjligt deltar och delar sina synpunkter. Det är i första hand de äldre som ska svara på frågorna men en anhörig, vän, bekant eller god man kan vara behjälplig. Enkäten kan besvaras på papper eller via webb.

Undersökningsperioden pågår från mitten av mars till och med 26 maj 2023.

Vad händer med resultatet?

Verksamheter kan använda resultaten för att förbättra äldreomsorgen och därmed göra det bättre för de äldre. Resultaten från undersökningen redovisas preliminärt i slutet av september 2023.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2023