Servicemätning 2023

SKR har tagit fram en mätning av service och bemötande vid kontakt med kommuner. Aneby kommun deltar i mätningen som startade den 13 mars och pågår två månader fram.

Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande. Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

När någon har varit i kontant med Aneby kommun via telefon eller e-post kommer en enkät skickas ut genom SMS eller e-post till personen varit i kontakt med oss. I enkäten betygsätter man sin upplevelse och det finns även möjlighet att lämna en fritextkommentar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2023