Förändringar i barn och utbildningsverksamheten

Ökat elevantal i grundskolan innebär förändringar i barn och utbildningsverksamheten

I våras fick föräldrar på Parks förskola information om att elevantalet inom grundskolan i Aneby kommun ökar, vilket innebär att Parks förskola kommer att bli en grundskola. Samtidigt har antalet födda barn minskat de senaste åren, vilket innebär att det kommer att finnas många tomma platser på förskolorna i kommunen till hösten.

Kommunen har därför beslutat att flytta barn från Parks förskola till Savannens förskola från hösten 2023. Barn som är födda 2018 som börjar förskoleklass hösten 2024, kommer att erbjudas plats på Gläntans förskola, som ligger bredvid Parkskolan, syskon till barn på Gläntan kommer även att erbjudas plats där. Övriga barn på Ekorren och Haren erbjuds plats på Savannens förskola, det finns dock möjlighet att önska en annan förskola.

Personal på Parks förskola kommer att följa med barnen så långt det är möjligt.


Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023