Vi letar fler kontaktfamiljer och kontaktpersoner till barn och ungdomar

Bild på två personer som kollar ut från ett fönster

Bild på två personer som kollar ut från ett fönster

Har du och/eller din familj tid och känslomässigt utrymme över för att engagera er i ett barn eller en ungdom? Sociala avdelningen söker kontinuerligt kontaktpersoner och kontaktfamiljer som har tid, engagemang samt öppenhet och samarbetsförmåga för barn/ungdom och deras familjer.

Kontaktperson

Kontaktpersoner behövs för att regelbundet, exempelvis en till flera timmar i veckan, ha kontakt med ett barn eller en ungdom för att fungera som en förebild och ett vuxenstöd. Det kan handla om stöd till att få en fungerande fritid eller för att ha en vuxen att prata med.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj fungerar som regelbundet stöd. Du tar emot barnet eller ungdomen i ditt hem, exempelvis en eller två helger i månaden. Precis som en kontaktperson syftar kontaktfamiljen till att utgöra en trygghet där barnet/ungdomen kan ges möjlighet till exempelvis aktiviteter, vila och socialt umgänge.

Stöd och utbildning

Alla kontaktfamiljer och kontaktpersoner utreds först av socialtjänsten som bland annat kollar familjens förekomst i socialregister och polisregister innan de godkänns.

Vi erbjuder stöd och vägledning i uppdraget samt ersättning enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommendationer.

Genom att bli kontaktfamilj eller kontaktperson kan ni ge barn eller ungdomar möjlighet till nya positiva kontakter och erfarenheter. Behoven är olika men det gemensamma för barnen och ungdomarna är att de behöver en extra vuxen eller familj som har en stabil social situation, som kan ge omvårdnad, trygghet och struktur samt som kan upprätthålla ett gott samarbete med de biologiska föräldrarna.

Vid frågor och intresseanmälan kontakta kommunens växel och fråga efter Caroline Bjerne, Birgitta Lennox eller annan barnhandläggare.

Skicka gärna er intresseanmälan via mail till caroline.bjerne@aneby.se eller birgitta.lennox@aneby.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2023