Förmedling av betes­mark och grov­foder

Kor på bete

Vattenbrist och torka kan drabba lantbruksföretag och djurhållare, och leda till brist på tillgängligt foder. Länsstyrelsen tillhandahåller förmedlingar för att hitta, eller upplåta, mark för skörd av grovfoder eller för att få tillgång till mer betesmark.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juli 2023