Carina Nohrs är ny näringslivsansvarig i Aneby kommun

Bild

Carina Nohrs, ny näringslivsansvarig i Aneby kommun

Carina Nohrs är den nya näringslivsansvarige i Aneby kommun. Hon är född i Källeryd,en bit söder om Aneby där hennes familj drev en bilverkstad. Aneby är en del av Carinas hembygd, men när hon fyllde 20 år flyttade hon till Tranås. Carina drivs av att koppla ihop människor och främja samarbetet mellan näringslivet och invånarna.

Som näringslivsansvarig kommer Carina vara företagens länk in i kommunen. Hon kommer arbeta med att företagare utvecklas. Det kan handla om att möjliggöra för nya företag att starta, att befintliga företag på orten kan utvecklas men också om att attrahera nya företag att etablera sig i kommunen.

– Det känns fantastiskt att få börja arbeta i Aneby kommun. Det känns bra att få arbeta med strategiska frågor och att få möjligheten att tillsammans med kollegor o näringsliv utveckla platsen Aneby, säger Carina Nohrs.

På sin fritid ägnar Carina sig åt skogspromenader, träning och med att tillbringa tid med nära och kära. Hon är intresserad av språk, mat och att utforska nya miljöer. Hennes senaste resa gick till Parga i Grekland, en plats hon besökt flera gånger tidigare. Carina är även ett stort Abba fan och glad över att Agneta Fältskog har släppt ny musik. Med åren har hon hittat en bra balans mellan arbete och fritid

– Jag får olika former av energi från arbetet respektive fritiden, och det är viktigt att trivas både på jobbet och under ledig tid, säger hon.

Jag gillar att få andra att må bra och lyckas, det innefattar både företag och människor.

Carina kommer senast från en liknande roll i Sala kommun. Dessförinnan arbetade hon på Visit Östergötland och marknadsförde Östergötland gentemot den tyska, engelska och holländska marknaden. Hon deltog i olika mässor och stöttade företag i de 13 östgötska kommunerna samtidigt som hon byggde olika nätverk. Innan det arbetade hon som affärsutvecklare på Tranås United.

Carina säger att hennes engagemang för näringslivet beror på att hon själv har vuxit upp i en företagsmiljö, vilket hon tror är en fördel när det gäller att vara en brygga mellan närigsvlivet och kommunen.

– Jag har levt med att driva ett företag, och det ser jag som en fördel i detta uppdraget. Jag förstår utmaningarna och behoven som företagare kan stå inför och försöker möta det på ett bra sätt som kommunal tjänsteman. Det är en fördel att ha de två olika perspektiven och försöka bygga broar mellan dem. 

Carina säger också att det är viktigt att särkilja Aneby från andra platser, att tillsammans med kollegorna göra Aneby attraktivt för nya invånare och företagsetableringar. Hon säger att det handlar om att ge människor en anledning att välja just Aneby.

Mitt uppdrag blir att vara en del av att skapa en plats som sjuder om liv. Att arbeta strategiskt med målgrupperna etableringar, nya invånare, besökare och investerare.

Vad är viktigt med ett gott näringsliv i en mindre kommun? 

– Det är viktigt att processerna, ärendena och handläggningen är effektiva och leder till goda lösningar. En öppen kommunikation och dialog när olika behov uppstår är också av stor betydelse. För ett gott näringsliv i en mindre kommun är det dessutom viktigt att skapa mötesplatser, samarbeta och samverka med näringslivet för att utveckla platsen.

Carina kommer att vara på plats den 16 oktober, och de första veckorna kommer att ägnas åt ” inskolning”. 

– Under de första veckorna kommer jag att lära känna mina kollegor, besöka företag, bekanta mig med rutinerna och bli bekant med systemen. Allt det praktiska kommer att ta några veckor, och jag går in i det med ett öppet sinne och entusiasm.

Jag ser väldigt mycket fram att börja i Aneby och träffa alla kollegor och det känns jättebra i hjärtat att få vara en del av Aneby då jag känner för trakten, landsbygden och området som jag växt upp i.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2023