Lämna synpunkter på Vattentjänstplanen!

Bild

Bild på rinnande vatten från en kran.

Nu finns det ett förslag till en Vattentjänstplan, för gransking. Syftet med en vattentjänstplan är att berätta hur kommunen ska tillgodose behovet av allmänna vattentjänster på lång sikt.

Med allmänna vattentjänster menas dagvatten, spillvatten och dricksvatten. En vattentjänstplan beskriver bland annat en bedömning på vilka åtgårder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid ett skyfall.

Vattentjänstplanen tillsammans med VA-planen ger en samlad bild kring arbetet med vatten och avloppsystem. Handlingarna finns tillgängliga nedan, synpunkter lämnas senast den 16 oktober 2023 via-epost eller via brev.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2023