Beredskapsveckan 2023

Man utomhus som håller upp mobiltelefon för att söka efter täckning, mot blå bakgrund.

Har du testat webbutblidningen "Sju dagar"? Om inte, gör det!

Under Beredskapsveckan, 25 september till 1 oktober, är temat för veckan Öva! och förhoppningen är att fler invånare ska stärka sin egenberedskap genom att ta del av aktiviteterna.

Med årets tema Öva! vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler människor att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap så att man klarar sig en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Genom att öva blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap.

Beredskapsveckan är ett bra tillfälle att sätta extra fokus på vår beredskap för olika kriser och prata med varandra om hur vi tillsammans kan bygga ett motståndskraftigt lokalsamhälle. Omvärldsläget och erfarenheterna av extremväder till följd av klimatförändringarna gör det extra viktigt att alla tar vårt ansvar för att stärka vår gemensamma beredskap.

Fakta Beredskapsveckan och tema Öva!

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan), vecka 39, 25 september till 1 oktober, arrangeras årligen av MSB. I år genomförs den för sjunde året i rad. Syftet är att få fler människor att stärka sin egenberedskap och att motivera kommuner, statliga myndigheter, företag och ideella organisationer att engagera sig i Sveriges beredskap för kriser och krig.

För att lyfta temat Öva! erbjuder MSB materialet Sju dagar som motsvarar den vecka som allmänheten förväntas klara sig utan samhällets stöd vid en kris. Materialet består bland annat av en folder med enkla övningar för sju dagar och tips för en god egenberedskap. Sju dagar heter även en digital övning för privatpersoner som MSB tagit fram till årets Beredskapsvecka och som utmanar vår hemberedskap vid ett längre elavbrott.

För mer lokal information, kontakta Ida Stenvall, beredskapssamordnare Aneby kommun

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2023