Årets Brukarundersökning pågår

Genré bild på en enkät

Årets brukarundersökning inom funktionshinderomsorgen är nu i full gång. Informationen som framkommer i undersökningen utgör en viktig grund för att vidareutveckla våra verksamheter.

Vem riktar sig undersökningen till?

Brukarundersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättningar inom daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL), samt personlig assistans. Undersökningsperioden sträcker sig mellan 1 september till 31 oktober.

Viktiga datum att komma ihåg:

  • 31 oktober: Undersökningen stänger.
  • 16 november: Resultatet blir tillgängligt i Enkätfabrikens resultatportal.
  • 7 december: Resultaten publiceras i Kolada.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2023