En vecka fri från våld - orange week

Orange bild med texten "en vecka fri från våld"

Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Utanför Anebys kommunhus flaggar vi med orange flagga under måndagen för att uppmärksamma denna veckan.

Under veckan inträffar även den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, "Orange day 25 november," som FN instiftat. Detta uppmärksammas genom att lysa upp Jönköpings län i färgen orange. I Sverige uppmärksammas Orange Day under den nationella kampanj- och aktivitetsveckan "En vecka fri från våld", som fokuserar på hur myndigheter, kommuner, civilsamhälle och andra aktörer kan verka för att förebygga våld. 

Det kommer att anordnas föreläsningar och aktiviteter i länet under veckan.

Ta gärna del av Aneby kommuns handlingsplan för våld i nära relationer. Handlingsplanen är gemensam för hela Aneby kommun och utgår från Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och personer som utsätter närstående för våld.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2023