Nya Office stängs efter den 29 februari

Blå bakgrund, vitt pappersark i mitten med grafik av ett skrivet ark papper och ett förstoringsglas.

2022-06-20 tog Länsstyrelsen i Jönköping ett beslut om att bevilja Aneby Kommun ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet för att främja regional samverkan för nyanlända. I och med detta startades insatsen ”Nya Office” och det ekonomiska beslutet avsåg perioden 22-08-01 – 24-02-29.

Aneby kommun vidtar just nu åtgärder för att bromsa in den ekonomiskt negativa utveckling som uppkommit för Aneby kommun under 2023. Som en del av de åtgärder som vidtogs för att effektivisera avdelningens verksamhet har det beslutats om att ”Nya Office” inte kommer att förlängas efter att projektperioden är slut. ”Nya Office” kommer således stängas igen på Aneby Lärcenter från och med fredagen 2024-03-01. De som har besökt ”Nya Office” angående myndighetskontakter kommer hänvisas till Statens servicecenter som har kontor i Jönköping, Nässjö samt Tranås.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2024