Landshövdingen besöker Aneby

Tre personer, två kvinnor och en man som står framför ett stor fönster i en sammanträdessal.

Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C), kommundirektör Mikael Fornander, landshövding Brittis Benzler.

Under tisdagsförmiddagen hälsade vår nya landshövding på i Aneby. Brittis Benzler är sedan 15 januari 2024 landshövding i Jönköping län. Brittis Benzler träffade kommunledningen som berättade om arbetet i Aneby kommun samt vad som kännetecknar kommunen.

Landshövdingen fick bland annat till sig att Aneby kommun är länets mest företagsamma kommun med nästan 1 400 företag, att vi har ett rikt föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle. Hon fick också höra lite om kommande satsningar såsom tillbyggnad av Vireda skola och ett nytt LSS-boende i Aneby. Det diskuterades om kommunens arbete med medborgardialoger och medborgarmöten i olika former. Inte minst fördes samtal kring aktuella och kommande utmaningar som välfungerande kollektivtrafik i hela vår kommun, bostadsbyggande och kompetensförsörjning.

Gruppbild med kommunledningen och landshövdingen.

Kommunledningen tillsammans med landshövdingen.

Vad gör en landshövding?

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utnämns direkt av regeringen. Det är en viktig position som innebär att man leder länsstyrelsens arbete och är ansvarig för att implementera statlig politik på regional nivå. Brittis Benzler har tidigare tjänstgjort som landshövding i Hallands län och tar nu på sig ansvaret för att leda Jönköpings län.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2024