Jättebalsamin

Jättebalsamin

Jättebalsamin är en invasiv och förbjuden art som kan ställa till det i din trädgård och hota vår biologiska mångfald. Men den är lätt ta bort. Ryck bara upp den – helst innan den blommar, så att inte fröna sprids.

Illustrerad bild av jättebalsamin

Stoppa spridningen av jättebalsamin:

  • Ta bort den från din egen tomt eller mark
  • Se till att den inte sprids
  • Ta hand om avfallet på rätt sätt - kontakta din kommun för vad som gäller där du bor.

Läs mer om jättebalsamin och de andra invasiva främmande arterna som finns i Aneby kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2021