Invasiva främmande arter

En signalkräfta i gräs.

Signalkräfta. Foto: Merike Linnamägi / NOBANIS

Större rovmärla.

Större rovmärla. Bild av: Jonas Roth

Invasiva växter som blomsterlupin ser man oftast när man åker längst med vägarna, men har du tänkt på att de även finns invasiva arter i vattnet. Större rovmärlan har sett till i Vättern, och det är viktigt att stoppa spridningen av dessa arter genom att tömma vattnet ur båtar och redskap innan förflyttning.

Signalkräfta

Signalkräftan är en invasiv art i svenska vatten, introducerades för att ersätta de minskande flodkräftorna. Tyvärr bar den på en ny stam av kräftpest. Här är några kännetecken och åtgärder:

Kännetecken för signalkräftan:

 • Inga taggar längs gränsen mellan huvud och ryggsköld. Känn med fingret!
 • Klorna ofta ljusare på undersidan. Vit vårta i "tumgreppet", oftast omgiven av en stor vit-turkos fläck .
 • Breda, "muskulösa" klor vars yta är slätare med insänkta porer.
 • Huvud och ryggsköld släta med insänkta porer. Oftast tydligt brun färgton.

Åtgärder för att stoppa spridningen av signalkräfta:

 • Töm ut allt vatten ur båtar och redskap innan förflyttning.
 • Använd betesfisk från samma vatten.
 • Förvara levande matkräftor säkert.
 • Koka och ät fångade signalkräftor.

Störrerovmärla

Större rovmärla är en invasiva art i svenska vatten och har ett aggressivt beteende. De dödar fler smådjur än vad de äter, vilket kan få effekter på ekosystemet.

Arten hittades i Vättern i samband med miljöövervakning 2023.

Åtgärder för att stoppa spridningen av större rovmärla:

 • Töm ut allt vatten från din båt eller utrustning innan den flyttas.
 • Torka utrustning som dykardräkter, badleksaker, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten. Det räcker att de får lufttorka ett par dagar.
 • Rengör båtar och utrustning från växtdelar, djur och sediment innan du flyttar dem till ett nytt vatten.

Läs mer om dessa arter och ta del av de andra som finns runt om i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2024