Invasiva främmande arter

Blomsterlupin, en stor lila växt.

Blomsterlupin

Lila stor växt, jättebalsamin.

Jättebalsamin

Blomsterlupin och Jättebalsamin, två invasiva arter, hotar Sveriges ekosystem genom att konkurrera ut inhemska växter och förändra jordens näringsinnehåll. Deras närvaro kan även ha ekonomiska konsekvenser och begränsa tillgången till fiske. Bekämpning av dessa arter är nödvändig, men kräver försiktighet vid hantering.

Blomsterlupin

Blomsterlupin är en invasiv växtart från Nordamerika som är etablerad i Sverige. Den sprider sig via frön och kan överleva i upp till 70 år i fröbanken. Blomsterlupinens närvaro påverkar negativt den biologiska mångfalden genom att konkurrera ut inhemska växter och förändra jordens näringsinnehåll. Dessutom lockar den pollinerare från inhemska blommor, trots att den inte producerar nektar.

Ekonomiskt kan den försämra betesmarker och foder. Den är också allergiframkallande och giftig för människor och boskap. Bekämpning rekommenderas, men var försiktig vid hantering.

Jättebalsamin

Jättebalsamin bildar täta bestånd som skuggar ut andra växter och förändrar markens näringsomsättning. Detta påverkar den biologiska mångfalden och kan leda till nerbrytning av jord, berg och annat material i marken. Dessutom begränsar den tillgången till fiske vid vattendrag.

Jättebalsaminen är listad som invasiv av EU, vilket innebär att import, försäljning, odling, transport, användning, byte och plantering är förbjuden. Bekämpning rekommenderas genom kontinuerlig slåtter under flera år. Växtrester bör hanteras försiktigt och slängas i brännbart avfall.

Läs mer om om dessa arter och ta del av de andra som finns runt om i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2024