Invasiva främmande arter

Vattenpest, grön växt vid vattnet.

Smal vattenpest. Bild av: Susanne Eriksson

Sjögull, gul växt i vattnet.

Sjögull. Bild av: Peter Olsson Scholz

Smal vattenpest och sjögull, två invasiva vattenväxter i Sverige, kan ha betydande negativa effekter på biologisk mångfald och rekreation. Båda arterna sprider sig snabbt och kan bilda täta bestånd som hindrar solljuset och påverkar andra vattenlevande organismer.

Smal vattenpest

Smal vattenpest är en sötvattenart som trivs i övergödda vatten och kan övervintra under is. Den liknar vattenpest och har långa slingor med stjälkar. Växten kan föröka sig passivt och spridas via fritidsbåtar. Den kan ha negativa effekter på biologisk mångfald, öka övergödningen och ställa till problem för båttrafik och rekreation.

För att förhindra spridning bör man inte tömma ut vatten från akvarier eller dammar i naturen, och man bör kontrollera och rengöra båtar och utrustning som flyttas mellan olika vatten.

Sjögull

Sjögull, en prydnadsväxt som är introducerad i Sverige, har näckrosliknande blad och kan sprida sig snabbt genom frön och vegetativa delar. Den kan bilda massiva bestånd som täcker stora delar av sjöar eller vattendrag, vilket påverkar människor och livet under ytan negativt.

För att förhindra spridning bör man inte köpa sjögull, vara noga med att växtdelar inte når vattendrag, undvika att köra motorbåt bland sjögull och rapportera genast vid upptäckt. Vid problem bör Länsstyrelsen eller kommunen kontaktas för rådgivning.

Läs mer om om dessa arter och ta del av de andra som finns runt om i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2024