Kungörelse om samråd

Karta över lövvikten.

Ny detaljplan för Lövviken 1:19 m.fl. i Haurida socken, Jönköpings län.

Huvudsyftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för en fortsatt byggnation av bostäder i området. Planförslaget anses vara förenligt med Aneby kommuns översiktsplan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-10-21 att efter genomgång av planförslaget sända detta för samråd. Handlingarna finns 2021-03-31 till och med 2021-04-21 utställda i Aneby kommunhus samt på kommunens hemsida. Detaljplanen skickas till berörda för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen. Synpunkter lämnas till och med 2021-04-21 till Aneby kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen, Box 53, 578 22 Aneby eller e-post kommunstyrelsen@aneby.se

Frågor besvaras av planarkitekt Sonja Michanek, telefon 0380-461 88 eller samhällsbyggnadschef Michael Wirestam telefon 0380-461 89.

Nedan kan du ta del av bland annat planbeskrivning, undersökning och följebrev.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2021