Olycksfallsförsäkring

Aneby kommun har en tecknad olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre
händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Försäkringen gäller till och med den 1 september det år som eleverna går ut grund- respektive gymnasieskola. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Om försäkringen

Detaljerad information om vad som gäller för försäkringen finns i försäkringsbrevet och dokumentet med försäkringsvillkor.

Anmälan av skada

För att förenkla för dig som målsman och försäkringstagare kan du göra din skadeanmälan direkt på Protectors webbplats.

Kontakt

 • Barn- och utbildningsavdelningen

  Roll eller funktionFörskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

  Telefon 10380-461 00

  Telefon 2

  Telefon 3

  E-post

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Övrigt
 • Ekonomienheten

  Roll eller funktionÖvergripande ekonomifrågor för kommunen. Ekonomisk planering, budget, bokslut och årsredovisning.

  Telefon 10380-461 00

  Telefon 2

  Telefon 3

  E-postekonomi@aneby.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Övrigt

  Fakturaadress

  Box 139 | 578 23 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023