Exempel på insatser för arbetssökande

Här hittar du exempel på insatser för arbetssökande.

Arbetsträning innebär att deltagaren tränar upp sina fysiska, psykiska och sociala förmågor för en viss arbetsuppgift (på ordinarie eller annan arbetsplats). Syftet är att påbörja återgången till arbetslivet efter en längre tid utanför arbetsmarknaden.

Individuell vägledning
Genom vägledning får deltagaren utarbeta en framtidsplan inför val av utbildning och yrkesområde.

Gruppvägledning
Självinventering, yrkes- och arbetsmarknadsinformation, föreläsningar, studiebesök med mera.

Arbetsprövningens syfte är att pröva arbetsförmågan i relation till Arbetsmarknadens krav som underlag för vidare insatser för utbildning och arbete.

Genom arbetspraktik kan deltagaren visa upp sina kunskaper och kvaliteter hos tänkbara arbetsgivare. Målsättningen är att deltagaren efter insatsen har ökat möjligheten till anställning hos arbetsgivaren där praktiken skett, eller hos annan arbetsgivare.

Coachning är ett motivationsarbete i individens förändringsprocess. Syftet är att deltagaren genom samtal själv kan utforska sitt nuläge, definiera mål, precisera en handlingsstrategi och därefter verkställa planen.

Språkpraktik (generell)
Deltagare med begränsad kunskap i svenska får tillfälle att träna och förbättra det svenska språket i arbetssituationer.

Språkpraktik (yrkesinriktad)
Deltagare med begränsad kunskap i svenska får tillfälle att träna och förbättra det svenska språket inom ett specifikt yrkesområde.

Deltagaren får kunskap om hur Internet kan användas till att söka jobb. Deltagaren får kunskap i att använda arbetsförmedlingens webbplats.

Tillsammans med handläggare på Aneby Lärcentrum görs en planering för fortsatt insats utifrån deltagare och beställare.

Innehåll kan vara: arbeta med CV, ansökan/personligt brev, presentation, spontanansökan eller aktivt jobbsök inför en anställningsintervju, registrera sitt CV på bemanningsföretag, studiebesök, föreläsningar med mera.

Vägledningspraktikens syfte är att underlätta yrkesval eller utbildningsväg för deltagare som saknar verklig erfarenhet av aktuellt yrkesområde. Efter vägledningspraktiken ska deltagaren ha tillräckliga kunskaper för att fullfölja eller ompröva sitt val av yrkesområde.

Aneby Lärcentrum

Besöksadress

Stigbergsvägen 12

578 33 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023