Regler och avgifter

Vad kostar det?

Instrumentalundervisning 800 kronor/termin
Dansundervisning 500 kronor/termin
Instrumenthyra 200 kronor/termin
Dessutom tillkommer kostnad för spelbok, eventuellt instrument och tillbehör.

Avgift

En familj betalar 800 kronor per termin och barn, för barnets första instrument. Kulturskolan tillämpar syskonrabatt, tredje syskonet och följande syskon spelar sitt första instrument gratis. Om en elev spelar två instrument betalas alltid fullt pris för det andra instrumentet. Eventuell instrumenthyra tillkommer.

Anmälan till Kulturskolan

Det är populärt att gå i Kulturskolan och intresset för vissa ämnen är stort, uppge därför även andra och tredjehandsval.

Ibland har vi kö

Vår grundprincip är att alla som vill delta i vår verksamhet ska få en plats. Det är populärt att gå i kulturskolan och intresset för vissa ämnen är mycket stort. Vi rekommenderar alla sökande att uppge val av ämne i andra och tredje hand också, eftersom det ibland blir kö. 

Följande intagningsregler gäller:
 1. Inflyttade elever med intyg från annan musik/kulturskola
 2. Elever från kölistan
 3. Nyanmälda elever

Undervisningsgaranti

Alla elever har rätt till minst 24 lektionstillfällen per läsår. Har eleven framträtt i kulturskolans regi räknas det som lektionstillfälle. Om eleven är frånvarande utan att ha meddelat sin lärare senast en vecka i förväg, räknas det som lektionstillfälle. Vi försöker i möjligaste mån vara flexibla när det gäller att flytta lektionstillfället för eleven då han/hon inte kan spela den vanliga tiden.

Var sker undervisningen?

Undervisningen sker på respektive skola eller på Kulturskolan.

Undrar du över något?

Du är alltid välkommen att besöka oss, ringa eller skicka e-post om du undrar över något. Kontaktuppgifter finns nedan. 

Kulturskolechef

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023