Svenska för invandrare - SFI

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Vem får läsa på SFI?

En person som har folkbokfört sig i en kommun och som inte kan svenska har enligt skollagen rätt till sfi. Enligt samma lag, är kommunen där personen är folkbokförd, skyldig att erbjuda sfi. Utbildningen ska kunna påbörjas inom tre månader från att personen har folkbokförts i kommunen. Du ska ha ett svenskt personnummer eller ha uppehållsrätt enligt reglerna inom EU.

När börjar kursen?

Vi har kontinuerliga intag. För att få börja måste du göra en ansökan och du kommer sedan få mer information om kursstart. Om det är väldigt många sökande till en kursstart kan det ibland uppstå väntetid.

Olika grupper A-D nivå

SFI har flera grupper och du får läsa tillsammans med andra med samma förkunskaper som du själv. SFI undervisningen ges på fyra olika nivåer.

Betyg

Efter varje kurs får studenten på SFI betyg. Betygsskalan antingen G (Godkänt) eller IG (Icke godkänt).

När du fått ett godkänt betyg i SFI steg D kan du fortsätta läsa svenska som andra språk på grundläggande nivå. Om du är godkänd på kursen får du betyg. Annars kan du få ett intyg som visar vilka av kurskraven du har uppnått.

Ekonomi

Det utgår inget studiestöd från CSN för SFI-studierna
Det kostar ingenting att läsa på SFI men du får själv ha med dig skrivblock och penna. Du behöver också internet hemma och en enhet att studera på: läsplatta, dator eller smartphone.

För mer information om SFI, kontakta studie- och yrkesvägledare eller rektor i Aneby kommun.

SFI Swedish for immigrants

Swedish for immigrants, SFI, is an education for adult immigrants who want to learn Swedish at an elementary level.

To be entitled to take part in SFI, you must be registered in the municipality of Aneby. You also have a lack of elementary knowledge in the Swedish language.

It is possible for you to study full-time or part-time. You can also combine SFI with other courses within Komvux.

SFI is constructed to meet the different needs of the students and make it possible to set individual goals.

For more information about SFI, please contact guidance counselor or principal.

Studievägledare

Studievägledning, här kan du boka möte för att prata utbildning och att söka till vuxenutbildning.

Besöksadress

Aneby Lärcentrum

Stigbergsvägen 12

578 33 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024