Svenska för invandrare - SFI

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Vem får läsa på SFI?

En person som har folkbokfört sig i en kommun och som inte kan svenska har enligt skollagen rätt till sfi. Enligt samma lag, är kommunen där personen är folkbokförd, skyldig att erbjuda sfi. Utbildningen ska kunna påbörjas inom tre månader från att personen har folkbokförts i kommunen. Du ska ha ett svenskt personnummer eller ha uppehållsrätt enligt reglerna inom EU.

När börjar kursen?

Vi har kontinuerliga intag. För att få börja måste du göra en ansökan och du kommer sedan få mer information om kursstart. Om det är väldigt många sökande till en kursstart kan det ibland uppstå väntetid.

Kontakta Jenny Afzelius0380-463 30 eller jenny.afzelius@aneby.se för ansökan.

Olika grupper A-D nivå

SFI har flera grupper och du får läsa tillsammans med andra med samma förkunskaper som du själv. SFI undervisningen ges på fyra olika nivåer.

Betyg

Efter varje kurs får studenten på SFI betyg. Betygsskalan antingen G (Godkänt) eller IG (Icke godkänt).

När du fått ett godkänt betyg i SFI steg D kan du fortsätta läsa svenska som andra språk på grundläggande nivå. Om du är godkänd på kursen får du betyg. Annars kan du få ett intyg som visar vilka av kurskraven du har uppnått.

Ekonomi

Det utgår inget studiestöd från CSN för SFI-studierna
Det kostar ingenting att läsa på SFI men du får själv ha med dig skrivblock och penna. Du behöver också internet hemma och en enhet att studera på: läsplatta, dator eller smartphone.

För mer information om SFI, kontakta Jenny Afzelius, studie- och yrkesvägledare 0380-463 30, jenny.afzelius@aneby.se eller Kent Bohman, rektor 0380-463 59, kent.bohman@aneby.se.

SFI Swedish for immigrants

Swedish for immigrants, SFI, is an education for adult immigrants who want to learn Swedish at an elementary level.

To be entitled to take part in SFI, you must be registered in the municipality of Aneby. You also have a lack of elementary knowledge in the Swedish language.

It is possible for you to study full-time or part-time. You can also combine SFI with other courses within Komvux.

SFI is constructed to meet the different needs of the students and make it possible to set individual goals.

For more information about SFI, please contact Jenny Afzelius, guidance counselor 0380-463 30, jenny.afzelius@aneby.se or Kent Bohman, principal, 0380-463 59, kent.bohman@aneby.se.

Kontakt

 • Studievägledare

  Roll eller funktionStudievägledning, här kan du boka möte för att prata utbildning och att söka till vuxenutbildning.

  Telefon 10380-463 30

  Telefon 2

  Telefon 3

  E-postjenny.afzelius@aneby.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Aneby Lärcentrum | Stigbergsvägen 12 | 578 33 Aneby

  Postadress

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Övrigt


 • Barn- och utbildningsavdelningen

  Roll eller funktionFörskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

  Telefon 10380-461 00

  Telefon 2

  Telefon 3

  E-post

  Besöksadress

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2023