Bredband och fiber

Aneby kommun kan erbjuda tillgång till bredband via fiberoptik till alla invånare i kommunen.

Bredband tillgängligt för alla fastigheter i kommunen

Sommaren 2018 firade Aneby kommun tillsammans med byanätsföreningarna att utbyggnaden genomförts i alla kommundelar.

Det ger Aneby kommun en unik position som en av landets första kommuner som kan erbjuda bredband/fiberoptik till alla fastigheter som väljer att ansluta sig.

Ett väl uppbyggt bredbandsnät är en viktig förutsättning för att utveckla Aneby kommun till en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Alla, både medborgare och näringsliv, skall uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard varhelst du befinner dig i kommunen. IT-möjligheterna ska i framtiden inte styra var man kan bosätta sig.

Stort engagemang av byanätsföreningar

Utbyggnaden i Aneby kommun har möjliggjorts tack vare ett mycket stort ideellt engagemang där fyra byanätsföreningar, Askeryds Byanät, Bälaryd Fiber, Ralångens Fiber och Haurida Vireda Framtidsfiber, ansvarat för utbyggnaden i vardera kommundel. I tätorterna Aneby och Sunhultsbrunn har IP-Only svarat för utbyggnaden, vilken påbörjades av kommunens egna bolag, Aneby Miljö & Vatten AB, vilka senare sålde nätet och rättigheterna till IP-Only.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023