Vatten och avlopp

Tar du dricksvatten ur egen brunn behöver du ta prover för att säkerställa kvaliteten. Ska du anlägga enskilt avlopp behöver du göra en anmälan till miljöenheten.

Dricksvatten ur egen brunn

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och du som tar dricksvatten ur egen brunn har själv ansvaret för att ta prover på vattnets kvalitet.

Enskilt avlopp

Vid anläggandet av enskilt avlopp eller ändring av avloppet krävs ett tillstånd eller en anmälan  till kommunens miljöenhet.

Aneby Miljö & Vatten AB

Aneby Miljö & Vatten AB, Amaq, ansvarar bland annat för vatten- och avloppsverken i Aneby kommun. Vattenprover på det kommunala dricksvattnet tas regelbundet och det är Amaq som har ansvaret för vattenkvaliteten.

När du måste koka dricksvattnet

Kommunen rekommenderar dig att koka ditt dricksvatten när det finns misstanke om att dricksvattnet innehåller mikroorganismer som kan göra dig sjuk. Kokningen dödar mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2024