Gata och trafik

Kommunens tekniska enhet ansvarar för skötseln av gator, parker och torg. Tillsynsnämnden har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018

Kontakt

 • Tekniska enheten

  Fastigheter, gata, park, kost och städ.

  0380-466 01

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Samhällsbyggnadsavdelningen

  Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

  0380-461 00

  tillsynsnamnden@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby