Dricksvatten ur egen brunn

I Aneby kommun finns många permanentboende och fritidsboende som får sitt dricksvatten från egna brunnar. Det är du som brunnsägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet. Då bra dricksvatten är betydelsefullt för din hälsa är det viktigt att du tar prover på vattnet och får dem analyserade, helst vart tredje år. Normalt provtar och analyserar man bakterier, kemiska ämnen och metaller. Du som har en borrad vattenbrunn bör även kontrollera radonhalten i ditt vatten.

Ska du borra ny brunn bör du anlita en certifierad brunnsborrare.

Provtagning

När du vill provta ditt vatten för att kontrollera kvaliteten behöver du ta kontakt med ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium för att få ett pålitligt svar.

Aneby kommun erbjuder privatpersoner analys av brunnsvatten till ett reducerat pris, genom ett avtal med SGS. Gå in på www.brunnsvatten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och ange rabattkod ANEBY2022 så får du 10% på priset.

Vid frågor om beställningen kontaktas deras kundservice. När du beställer dricksvattenundersökning får du allt du behöver hemskickat. Detta innefattar provtagningsinstruktioner tillsammans med provtagningskärl samt en kylväska för transporten till laboratoriet.

Tagna vattenprover kan lämnas i kommunhusets reception, tisdagar kl 8 – 12. Vattenproverna ska tas samma dag de lämnas in för att ge en rättvis bild av vattenkvaliteten. Efter cirka två veckor får du en analysrapport från laboratoriet.

Bra eller dåligt vatten?

Vattnets kvalité bedöms efter Livsmedelsverkets riktvärden. Om ditt prov visar tjänligt med anmärkning eller otjänligt bör du åtgärda ditt dricksvatten. Om du misstänker att väderförhållanden eller andra omständigheter har påverkat resultatet kan det vara bra att göra ett omprov innan du vidtar några ytterligare åtgärder.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2022