Barn- och utbildningsutskottet

Kontaktuppgifter till politiker inom barn- och utbildningsutskottet.

Ledamöter

Ersättare                                       

Irene Oskarsson (KD), ordförande

Jimmy Ekström (L)

Tommy Gustafsson (S), vice ordförande

Torbjörn Adolfsson (S)

Sandra Bergqvist (M)

Erik Gustafsson (M)

Tobias Kreuzpointner (C) 

Claes Källner (C)

Kristin Apsey (SD)

Gerald Apsey (SD)


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 januari 2021