Barn- och utbildningsutskottet

Kontaktuppgifter till politiker inom barn- och utbildningsutskottet.

Ledamöter

Ersättare                                       

Irene Oskarsson (KD), ordförande

Jimmy Ekström (L)

Niklas Lindberg (S), vice ordförande

Tommy Gustafsson (S)

Sandra Bergqvist (M)

Erik Gustafsson (M)

Tobias Kreuzpointner (C) 

Claes Källner (C)

Marianne Gustavsson (SD)

Kristin Apsey (SD)


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2019