Kommun och verksamhet

Det kommunala uppdraget omfattar att ge service till våra invånare och brukare, med god kvalitet, rättssäkerhet och möjlighet till inflytande. Vår organisation och förvaltningsstruktur ger oss möjligheter att hitta flexibla lösningar och att använda våra resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Vår vision är ett gott liv i en hållbar och växande kommun.

En förvaltning

Den kommunala verksamheten i Aneby kommun är organiserad under en förvaltning med kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd. Avsikten med en förvaltning är att arbeta utifrån ett helhetstänkande kring vår verksamhet, där alla tar ansvar för hela kommunens bästa.

Illustration över organisationsen i Aneby kommunFörstora bilden

Klicka för större bild

Kommundirektör

Kommunchefen ansvarar för lednings- och utvecklingsfrågor, övergripande näringslivsfrågor och samordning av kommunens verksamhet. Kommunchefen bildar tillsammans med de fyra avdelningscheferna, ekonomichef och HR-ansvarig , förvaltningens ledningsgrupp.

Barn- och utbildningsavdelningen

Avdelningens ansvarsområden omfattar förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola.

Kommunserviceavdelningen

Avdelningen ansvarar för arbetsgivarfrågor, upphandling, politisk administration, kommunikation, turism, måltider och lokalvård, samt tekniska frågor kring kommunens fastigheter, gator och parker.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Avdelningens ansvar omfattar tre olika områden, plan- och byggverksamhet, miljö- och hälsa samt räddningstjänst. Avdelningen ansvarar även för energi- och klimatfrågor, natur- och kulturmiljövård samt infrastruktur och kollektivtrafikfrågor.

Sociala avdelningen

Avdelningen ansvarar för kommunens äldre- och funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg och arbetsmarknadsinsatser.

VA- och avfallsverksamhet

Aneby kommuns VA- och avfallsverksamhet hanteras av det kommunala bolaget Aneby Miljö & vatten AB (Amaq).

IT

I samverkan med kommunerna i Höglandsförbundet drivs arbetet kring IT. Höglandets IT (HIT) ansvarar för den tekniska infrastrukturen och support till användarna i de fem kommunerna.

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023