Annki Stark (S)

Vice ordförande valnämnden. Ledamot allmänna utskottet. Ledamot kommunstyrelsen. Ledamot kommunfullmäktige. Ersättare sociala utskottet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2022