Annki Stark (S)

Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden. Vice ordförande valnämnden. Ledamot kommunfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021