Åsa Lundqvist (S)

Vice ordförande styrelsen för Stiftelsen Aneby Bostäder. Ledamot kommunfullmäktige. Ersättare kommunstyrelsen, sociala utskottet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 september 2021