Jimmy Ekström (L)

Ledamot kommunfullmäktige, familjerättsnämnden. Ersättare kommunstyrelsen, barn- och utbildningsutskottet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021