Jimmy Ekström (L)

Ledamot kommunfullmäktige, familjerättsnämnden. Ersättare kommunstyrelsen, barn- och utbildningsutskottet, samhällsbyggnadsnämnden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2023