Lars-Erik Widell (S)

Vice ordförande styrelsen för Aneby Miljö & Vatten AB. Ersättare kommunfullmäktige, överförmyndarnämnden, kommunstyrelsen.

Representant seniordialog (PRO) Pensionärernas riksorganisation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2022