Lars-Erik Widell (S)

Vice ordförande styrelsen för Aneby Miljö & Vatten AB. Ersättare kommunfullmäktige, överförmyndarnämnden.

Representant seniordialog (PRO) Pensionärernas riksorganisation.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2021