Lena Valencia (S)

Ledamot kommunfullmäktige. Ersättare barn- och utbildningsutskottet och kommunstyrelsen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 augusti 2018