Marie Persson (KD)

Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden. Ersättare kommunfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2023