Mats Hansson (M)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden. Ordförande stiftelsen Aneby Bostäder. Ledamot kommunfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2019