Mats Hansson (M)

Ordförande samhällsbyggnadsnämnden. Ordförande stiftelsen Aneby Bostäder. Ledamot kommunfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2019