Samhällsbyggnadsnämnden

Kontaktuppgifter till politiker inom samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ledamöter

Ersättare                                       

Niklas Lindberg (S), ordförande

Edvin Göransson (M)

Marie Persson (KD) vice ordförande

Anders Wennblad (SD)

Roger Ljungqvist (S)

Evert Lax (S)

Kenneth Karlsson (M)

Margareta Wier (KD)

Ulrik Isleborn (M)

Jan Andersson (C)

Carl Hermelin (SD)

Ulrika Hofstedt (C)

Johan Fälth (C)

Vakant (L)


Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 maj 2023