Samhällsbyggnadsavdelningen

Kontaktuppgifter till tjänstemän på Samhällsbyggnadsavdelningen. Avdelningens ansvar omfattar tre olika områden,  plan- och byggverksamhet, miljö- och hälsa samt räddningstjänst. Avdelningen ansvarar även för energi- och klimatfrågor, natur- och kulturmiljövård samt infrastruktur och kollektivtrafikfrågor.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021