Sociala avdelningen

Sociala avdelningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknadsinsatser och fritidsverksamhet.

Enheter och verksamheter

 • Arbetsmarknadsenheten
 • Intregrationsenheten
 • Hälso- och sjukvård
 • Myndighetsenheten
 • Myndighetsenheten, Barn- och ungdomsteamet
 • Myndighetsenheten, Biståndshandläggning
 • Myndighetsenheten, Ekonomi- och vuxenteamet
 • Ordinärt boende, Hemvård - Nattpatrull - Trygghetsboende
 • Ordinärt boende, Korttidsboende
 • Ordinärt boende, Personlig assistans
 • Rehabenheten
 • Sociala avdelningen
 • Särskilt boende, funktionshindrade Lundmarksgatan, Storgatan 60
 • Särskilt boende, Rosenborg, Antuna
 • Öppenvård
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021