Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav, på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada. Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad för dem. Det innebär att hemkommunen måste bedöma om en sökande till gymnasiesärskolan tillhör målgruppen.

I de flesta fall kan elever som har gått i grundsärskolan fortsätta i gymnasiesärskolan, men hemkommunen kan i vissa fall behöva komplettera tidigare underlag inför bedömningen av om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. 18 kap. 5 § skollagen.

I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan möjlighet till personlig utveckling.

Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesärskolan mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är 4-årig och består av nationella och individuella program.

Gymnasieskolan

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss

Besöksadress

Furulidsgatan 14

578 31 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Administratör

Frida Andersson

Gymnasiechef

Michael Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023