Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav, på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada. Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad för dem. Det innebär att hemkommunen måste bedöma om en sökande till gymnasiesärskolan tillhör målgruppen.

I de flesta fall kan elever som har gått i grundsärskolan fortsätta i gymnasiesärskolan, men hemkommunen kan i vissa fall behöva komplettera tidigare underlag inför bedömningen av om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan. 18 kap. 5 § skollagen.

I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare, söka arbete och kunna delta aktivt i samhällslivet. Dessutom ger gymnasiesärskolan möjlighet till personlig utveckling.

Utbildningen ska stimulera social gemenskap och utveckla elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. Därför är gymnasiesärskolan mycket flexibel så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är 4-årig och består av nationella och individuella program.

Kontakt

 • Gymnasieskolan

  Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss

  Besöksadress

  Furulidsgatan 14 | 578 31 Aneby

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby


  Studie- och yrkesvägledare

  Frida Andersson

  Gymnasiechef

  Michael Berg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021